با ما تماس بگیرید

09120121560

آمار - استنباطی

آمار - استنباطی
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدرس دوره
دکتر کیمیا
 

توضیحات دوره

جلسات دوره

اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید