با ما تماس بگیرید

09120121560

اصول پژوهش

اصول پژوهش
تعداد فصل‌ها
14 فصل
تعداد جلسات
13 جلسه
مدرس دوره
دکتر کیمیا
 

توضیحات دوره

جلسات دوره

ویدیو
عنوان درس
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید