با ما تماس بگیرید

09120121560

مرور سریع و تمرین 504 ( درس 31 تا 42)

مرور سریع و تمرین 504 ( درس 31 تا 42)
تعداد فصل‌ها
12 فصل
تعداد جلسات
12 جلسه
مدرس دوره
دکتر کیمیا
 

توضیحات دوره

جلسات دوره

ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید