با ما تماس بگیرید

09120121560

درک مطلب تافل پلاس (درس 1 تا 5)

درک مطلب تافل پلاس (درس 1 تا 5)
تعداد فصل‌ها
5 فصل
تعداد جلسات
36 جلسه
مدرس دوره
دکتر کیمیا
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید