با ما تماس بگیرید

09120121560

درک مطلب تافل پلاس (درس 6 تا 10)

درک مطلب تافل پلاس (درس 6 تا 10)
تعداد فصل ها
5 فصل
تعداد جلسات
8 جلسه
مدرس دوره
دکتر کیمیا
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
اساتید دوره