با ما تماس بگیرید

09120121560

آمار و SPSS

آمار و SPSS
تعداد فصل ها
11 فصل
تعداد جلسات
12 جلسه
مدرس دوره
دکتر کیمیا
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
اساتید دوره