با ما تماس بگیرید

09120121560

اصول پژوهش

اصول پژوهش
تعداد فصل ها
14 فصل
تعداد جلسات
13 جلسه
مدرس دوره
دکتر کیمیا
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

ویدیو
عنوان درس
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
ویدیو
اساتید دوره